top of page

Tedaviler

Polikliniğimize geldiğinizde ilk olarak röntgen filminiz çekilir ve detaylı muayeneniz yapılır. Size uygun olabilecek tüm tedavi seçenekleriniz anlatılır ve sizin de beklentiniz dikkate alınarak en ideal tedavi planı oluşturulur. Tedavinizin ortalama ne kadar süreceği ve ödeme planı ile ilgili bilgiler verilir. Randevularınız oluşturulur.

Polikliniğimizde bulunan Dijital ağız içi tarayıcımız ile hızlı, konforlu ve hatasızölçü alınabilmektedir. Klasik yöntemde olduğu gibi ağız içinden silikon materyal ile ölçü alınmaz. Dijital tarayıcılar özellikle bulantı refleksi olan hastalarda ölçü alma işlemini çok kolaylaştırmaktadır.

Ofis tipi diş beyazlatma ile 1 saatte dişlerinizin yaklaşık 4 ton kadar rengini açabiliyoruz. İşleme başlarken diş etlerine koruyucu bir bariyer uygulanır. Sonrasında dişlerin üzerine beyazlatıcı jel sürülür ve ışık uygulaması ile jel aktifleştirilir. 15 dk -15 dk - 10 dakikalık 3 periyot halinde uygulanır. Beyazlatma sonrası maksimum verimi elde etmek için yaklaşık 2 gün çay, kahve, sigara, kola, kırmızı şarap, asitli içecekler ve renkli yiyeceklerden uzak durmak gereklidir.

Günümüzde implant uygulaması, hastanın diş kaybının telafi edilmesinde seçilmesi gereken ilk tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkar.  İmplantlar titanyumdan üretilen biyolojik dokulara uyumlu yapay diş kökleridir.

İmplant uygulaması öncesi kemik, 3 boyutlu diş tomografileriyle incelenir veçene kemiğinin tedaviye uygun olup olmadığına karar verilir. İmplantın uygulaması lokal anestezi altında yapılır ve ağrısız bir işlemdir. İmplant yerleşmesini takiben 2-3 aylık iyileşme sonunda implant üstü porselen aşamasına geçilir. Biz kliniğimizde İmplant üstü porselen olarak,  okluzalden vidalı sistem kullanmaktayız.  Bu sistem ile, senelik kontrol seansları daha kolay yapılır ve biyolojik dokulara yapıştırıcı artık kaçma ihtimali olmadığı için uzun dönemde implant tedavileri daha başarılı olmaktadır.

Diş çekimi ile Aynı anda implant uygulamaları, eğer kemik yapısı uygunsa, çok sıklıkla uyguladığımız bir tedavi çeşitidir. İşlem öncesi diş tomografisi çekilir ve çene kemiğinin yapısı incelenir. Kemik yapısı uygunsa, dişin çekilmesini takiben implant yerleştirilir. Bazı durumlarda hemen üzerine geçici bir protez de yapılabilir, böylece hiç dişsiz kalmazsınız. Ardından 2-3 aylık iyileşme süreci beklenir ve kalıcı protez yapılır

İmplant uygulamasında en kritik faktörlerden birisi implantın uzun ömürlü olabilmesi için implantın uygulandığı bölgede implantın 360 derece çevresinde kemiğin olmasıdır. Diş çekimini takiben 6 aydan fazla dişsiz kalındığı durumlarda çene kemiğinde yatay ve dikey yönde erimeler yaşanmakta ve implant uygulamasının başarılı olabilmesi içinkemik tozu ve kemik zarı ile güçlendirme gerekmektedir.

 

3 boyutlu tomografi ve hastanın ağız içi muayenesi sonucu elde ettiğimiz verilere göre, kemik kaybı telafisi 2 şekilde olabilir:

  • Kemik kaybı ileri seviyedeyse Önce kemik tozu ve kemik zarı uygulanır ve 4-6 ay sonra implant uygulanır.

  • Kemik kaybı nisbeten orta seviyedeyse kemik tozu ve kemik zarı uygulaması ile eş zamanlı olarak implant yapılabilir.

 

İleri implant cerrahileri arasında, kapalı/açık sinüs lift, otojen blok greft, kret split vb sayılabilir.

   

Kemik kaybı üst çene arka azı dişlerine tekabül eden sinüsler bölgesindeyse sinüslerde sarkma meydana gelmektedir. Bu durumda; kemik tozu ve zarı kullanarak sinüs yükseltme operasyonu(açık sinüs lift) yapılır ve bu sayede ideal boy ve çapta implant uygulaması yapılabilir.

 

Kemik kaybı yatay ve/veya dikey yönde çok fazla olduğunda çenenin başka bölgelerinden kendi kemiğiniz blok(otojen blok greft) halinde alınır ve eksik kısma nakledilir. Böylece yapay bir materyal kullanmadan kemik eksikliği telafi edilir.

Diş eti çekilmesi, dişin kök yüzeyinin açığa çıkmasıdır. Açığa çıkmış kök yüzeyi Sıcak ve soğukta hassasiyete neden olabilir ve çürümeye daha yatkındır.

 

Diş eti çekilmesi sebepleri arasında hatalı fırçalama ve sert diş fırçası kullanımı, hastanın di şeti biotipinin ince olması, dişlerin çapraşık olması , diş sıkma, diştaşı ve plak birikimi, hatalı yapılmış dolgu ve kaplamalar sayılabilir.

 

Diş eti çekilmesi tedavisinde amaç önce sebebin belirlenmesi ve buna uygun tedavinin yapılmasıdır. Tedavi öncesinde plak ve diş taşları uzaklaştırılıp ağız hijyen eğitimi verilir. Çünkü tedavi başarısında iyi bir ağız hijyneni anahtar faktördür.

Diş eti çekilmesi olan bölgede açığa çıkmış kök yüzeyini kapatmak için, hastanın kendi damağından diş eti dokusu alınır ve çekilme olan bölgeye transfer edilir. Tamamen hastanın kendi dokusu kullanıldığı için doku reddi söz konusu olmaz. Kök yüzeyinin kapanma yüzdesi, başlangıçtaki diş eti çekilme miktarıyla doğru orantılıdır. Birçok tedavimizde %100 kök yüzeyi kapanması gerçekleştirebiliyoruz.

Küretaj: Diş etinin altında diştaşları oluğu durumda, eğer kemik kaybı ileri düzeyde oluşmamışsa dikişsiz olarak, anestezi altında küretaj işlemi yapılır. Kök yüzeyindeki tüm taş ve plaklar temizlenir böylece şiş ve kızarık olan diş etleri hızlıca iyileşir. İyi bir ağız bakımı ile diş etleri sağlığına kavuşur.

Flap: Küretaj tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda flap tedavisi yapılır. Dişlerin etrafında kemik kaybı fazla olduğunda, diş eti açılarak altındaki tüm diş taşları ve iltihabi dokular temizlenir. Gerekli durumlarda kemik tozu ve zarı eklenerek dikiş atılır. Flap tedavisi sonrası ağız bakımı iyi olursa, çekilecek durumda görünen dişler bile yıllarca ağızda kalabilmektedir

Pembe Estetik

Diş etlerinin gülümseme sırasında fazla görünmesi diş eti gülümsemesi (gummy smile) olarak adlandırılır. Diş etlerinin fazla görünmesi, kısaca 2 sebeple olabilir. Birincisi dişlerin üzeri fazla diş eti ile örtülüdür. İkincisi ise üst dudak gülümseme sırasında fazlaca yukarı kalkmaktadır​.

Esteik kron boyu uzatma tedavisi ile dişlerin üzerini örten fazla diş eti kesilir ve diş-diş eti arasındaki ideal oran oluşturulur.

Reverse vestibüloplasti (dudağın yeniden konumlandırılması) ile fazla yukarı kalkan üst dudak daha aşağıda konumlandırılır ve gülümseme sırasında üst dudak yukarı çıkamaz.

Gömülü 20 Yaş Diş Çekimleri

20 yaş dişleri çene kemiğinde en arkada yer alan dişlerdir. çene kemiği ile ilişkisine göre 3 farklı pozisyonda karşımıza çıkabilirler:

  • Sürmüş : çevresinde yapışık diş eti mevcutsa ve karşıt dişle fonksiyondaysa çekimlerine gerek duyulmaz.

  • Yarı gömülü: 20 yaş dişleri tam süremediği ve diş etinin altında yarı gömülü kaldığı durumlarda ilgili bölgeye gıda artıkları birikmekte ve burada kızarıklık, şişlik, kanama ve ağız kokusu oluşturmaktadır. Bu durumdaki dişlerin çekimleri uygundur.

  • Tam gömülü:20 yaş dişlerinin kemik altında pozisyonlandığı ve cerrahi çekim(dikişli) gereken durumdur.

Bu durumların dışında 20 yaş dişleri alt çenenin içinden geçen sinir ile yakın ilişkide olabilir. Bu durum radyograflarla tespit edilir ve diş çekimi sonrası oluşabilecek geçici/kalıcı uyuşukluk riski değerlendirilir, hastaya bilgi verilir.

20 yaş dişlerinin çekimi lokal anestezi altından yani ağrısız olmaktadır. İşleme sonrası dikkat edilmesi gereken durumlara uyulduğunda sorunsuz iyileşme olur

Dolgu ve Kanal Tedavisi

Diş çürüğü oluşmaya başladığında erken evrede tespit edilirse, dolgu yapılarak dişin canlılığı korunabilir. Eğer çürük diş sinirine ulaşmışsa, gece uyandıran ağrı varsa, abse, kist vb mevcutsa dişe kanal tedavisi yapmak gereklidir. Dişe dolgu mu kanal tedavisi mi yapılacağına röntgen filme bakılarak ve ağız içi muayene yapılarak karar verilir.

 

Rubber-dam uygulaması: Dolgu ve kanal tedavileri sırasında ilgili bölgenin kan ve tükürükten izole edilmesi çok önemlidir. İşlem sırasında tükrük veya kan sızıntısı olursa tedavi başarısız olur. Rubber dam uygulaması ile ilgili alanda tam izolasyon sağlanır ve yapılan tedavinin kalitesi artar.

Ortodonti

Dişlerdeki çapraşıklıklar, hem estetik hem fonksiyonel sıkıntılar yaratmaktadır. Özellikle dişlerin fırçalanmasını zorlaştırması, çürük riskini arttırması, çene eklemine yanlış kuvvetlerin gelmesi gibi sebeplerle çapraşıkdişlerin ideal konuma getirilmesi faydalı olacaktır.

 

Ortodonti, metal braketlerle veya şeffaf plaklarla yapılabilir. Özellikle Şeffaf plaklar, Hem estetik olmalrı hem de tedavinin sonucunun en baştan görülebilmesi sebebiyle günümüzde çok tercih edilmektedir.

bottom of page